W czym mogę Ci pomóc?

Doradztwo podatkowe i biznesowe

Coaching i Przywództwo

Coaching biznesowy i mentoring

Doradztwo podatkowe i biznesowe

Zapewniam indywidualne podejście do każdego klienta

 • Bieżące doradztwo obejmujące porady podatkowe w zagadnieniach występujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej - w każdej formie prawnej jej prowadzenia;

 • Wybór właściwej formy opodatkowania;

 • Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych, sporządzanie indywidualnych opinii z zakresu prawa podatkowego, optymalizacja podatkowa, konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań;

 • Analiza zdarzeń gospodarczych i ich interpretacja;

 • Audyt podatkowy;

 • Raportowanie schematów podatkowych – MDR.

Pojęcie schematu podatkowego ukształtowane zostało szeroko, oznacza to, że w praktyce istnieje wiele wątpliwości, czy działania i czynności podejmowane przez podatników spełniają definicje schematu podatkowego i czy podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Regulacje MDR wymagają dochowania należytej staranności. W razie braku informacji o danej transakcji istnieje ryzyko nałożenia wysokich kar pieniężnych – za niewywiązanie się z obowiązku przestrzegania przepisów MDR grożą sankcje określone w kodeksie karnym skarbowym lub sankcje określone w Ordynacji podatkowej. Kara grzywny za nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o MDR może wynieść nawet do 720 stawek dziennych, czyli to ponad 26 milionów złotych.

Dodatkowo wprowadzono wymóg, zgodnie z którym spółki będące tzw. promotorami (bądź zatrudniające promotorów), których przychody bądź koszty przekroczyły 8 mln zł w roku poprzedzającym dany rok obrotowy są zobowiązane wdrożyć procedurę przeciwdziałającą niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych. Brak posiadania procedury MDR przez promotora to sankcja administracyjna w wysokości 2 milionów złotych. Z pomocą mojej Kancelarii nie stracisz swoich pieniędzy. Identyfikuję u moich klientów potencjalne schematy podatkowe, prowadzę szkolenia oraz przygotowuję procedury minimalizacji ryzyka niewywiązywania się z obowiązków MDR.

Wykonam za Ciebie, abyś mógł bez ryzyka rozwijać swój biznes:

 • Opinię – zweryfikuję zakres Twoich obowiązków wynikających z przepisów MDR oraz doradzę w zakresie raportowania schematów podatkowych;

 • Audyt – przeprowadzę badanie weryfikujące obowiązki w zakresie raportowania przeprowadzonych już transakcji;

 • Raportowanie – przygotuję odpowiednie formularze MDR do zaraportowania schematów, podatkowych oraz będę wspierać w całym procesie raportowania;

 • Wdrożenie – opracuję i wdrożę procedurę MDR dla podatników, którzy są zobligowani do jej posiadania;

 • Szkolenie - przeprowadzę szkolenie dla pracowników.

Kontrola Twoich Finansów:

 • Przeprowadzę analizę Twojego sprawozdania finansowego;
 • Wdrożę narzędzia do poprawy Twojej płynności finansowej poprzez właściwe zarządzanie polityką podatkową
 • Opracuję dokumentację i wewnętrzne instrukcje – dokumentacja i procedury podatkowe, procedury i instrukcje finansowe;
 • Doradzę w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, obsługi organów spółek, oferuję reprezentację wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, jak również opracuję projekty umów, statutów i regulaminów spółek prawa handlowego – Ład Korporacyjny;
 • Przeprowadzę Audyt z obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb Klienta;
 • Oferuję Mentoring – program opieki mentorskiej poprzez stosowanie technik pochodzących z różnych dziedzin, aby
  rozwiązać konkretny problem, ponieważ nie ma sytuacji czy problemu którego nie można rozwiązać, pod warunkiem, że wspiera w tym procesie odpowiedni mentor. Odpowiedzią na podejmowanie lepszych decyzji jest mentoring;
 • Oferuję szkolenia otwarte i zamknięte.

Coaching i Przywództwo

Leadership Coaching

Kultura przywództwa tworzy wyniki w Twojej organizacji.
Marzena Karlikowska

O sukcesie firm decyduje kultura organizacji, czyli przywództwo. Przywództwo odgrywa kluczową rolę w rozwoju biznesu i skutecznej realizacji projektów biznesowych. Jeśli zależy Ci na rozwijaniu siebie i swojego biznesu, efektywnie negocjować i zarządzać pomogę Ci to osiągnąć poprzez jedno z najskuteczniejszych narzędzi jakim jest coaching przywództwa.

Jak być liderem za którym idą  tłumy, bo cenią Cię za to, kim jesteś, i co sobą reprezentujesz. Razem ze mną będziesz budować organizacje najwyższego poziomu, co to oznacza staniesz się liderem reprezentujący najwyższy poziom wznosząc się wysoko ponad przeciętność, bo efekty mają źródło w Tobie.

SKORZYSTAJ Z COACHINGU PRZYWOWDZTWA A EFEKTY PRZEKROCZĄ TWOJE OCZEKIWANIA

W ramach coachingu przywództwa oferuję:

 • Przeprowadzenie wyjątkowego programu LEADERSHIFT

  W tym eksperckim programie rozwojowym każdy lider znajdzie sposoby na wprowadzenie kluczowych transformacji w zakresie swojego przywództwa które wpłyną pozytywnie na rozwój zawodowy i osobisty. Aby utrzymać i rozwijać firmę lub karierę, potrzebujesz być elastyczny i zwinny oraz umieć dostosować się do dynamicznych zmian. Kluczem do osiągnięcia tych unikalnych dziś umiejętności jest leadershift, czyli transformacja lidera.
  Więcej informacji o programie w zakładce Strefa rozwoju

 • Przeprowadzenie programu 21 NIEZAPRZECZALNYCH PRAW PRZYWÓDZTWA w połączeniu ze ZŁOTYMI ZASADAMI PRZYWÓDZTWA

  Więcej informacji o programie w zakładce Strefa rozwoju

„Wszystko wzrasta i upada ze względu na przywództwo
John C. Maxwell

Coaching biznesowy i mentoring

Coaching uznawany jest za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju – zarówno osób, jak i organizacji. Z powodzeniem stosuje go wśród kadry zarządzającej oraz menadżerskiej.

Coaching biznesowy to towarzyszenie klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów biznesowych, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji, ustalaniu kierunku działania oraz inspirowanie do zmian. Polega na odblokowywaniu potencjału osoby, w celu maksymalizacji jej dokonań oraz stworzenia atrakcyjnej wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub firmy.

Kiedy powinieneś zainwestować
w coaching biznesowy:

 • otwierając własny biznes;

 • stojąc przed nowymi wyzwaniami;

 • chcąc skuteczniej osiągać cele biznesowe;

 • chcąc doskonalić swoje kompetencje;

 • chcąc zwiększyć pewność siebie i poczucie własnej wartości aby skutecznie budować swój autorytet;

 • chcąc przygotować się do wystąpień publicznych ;

 • gdy potrzebujesz wypracować standardy działań dla swojego zespołu.

 • Co to oznacza dla Twojej organizacji:
 • wzrost wydajności firmy jako całości
 • wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu celów
 • wsparcie w tworzeniu wizji rozwoju i poszukiwaniu nowych rozwiązań biznesowych
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespołach i całej organizacji
 • budowanie efektywnych zespołów zadaniowych
 • zwiększenie aktywności oraz skuteczności zawodowej pracowników
 • podnoszenie poziomu odpowiedzialności
 • postawa i zachowania skoncentrowane na osiąganiu sukcesów
 • wzrost motywacji wewnętrznej pracowników
 • szerzenie pozytywnego wpływu
 • rozwój pojedynczych liderów, co oznacza, że firma wzmocni swoją siłę organizacyjną, a tym samym swoją pozycję na rynku i konkurencyjność

Jeśli chcesz wejść na jeszcze wyższy poziom oferuję proces mentoringowy.

Co zyskasz:

 • Wyznaczenie kierunku rozwoju;

 • Wyznaczenie kierunku działania;

 • Wsparcie w planie ustalania mierzalnych celów i jego realizacja;

 • Trening;

 • Wsparcie w całym procesie;

 • Zaangażowanie i Motywacja;

 • Pomogę skutecznie zwiększyć wyniki w Twojej Firmie.

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje biznesowe i podnieść wyniki w Twojej Firmie?

Zamów sesję, podczas której wspólnie popracujemy nad wybranym przez Ciebie obszarem

Ile trwa sesja i od czego zależy cena?

 • Aby skorzystać z sesji coachingowej lub mentoringowej skontaktuj się poprzez adres biuro@marzenakarlikowska.com.pl lub telefonicznie 513 252 791 ustalimy wspólnie dogodny dla Ciebie termin spotkania.
 • Czas trwania sesji to 60-90 minut
 • Cena za  przeprowadzenie procesu coachingowego lub mentoringowego w Twojej firmie ustalana jest indywidualnie po bezpłatnej konsultacji.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Gdzie odbywają się sesje?

Sesje odbywają się:

w  Warszawie – forma spotkań do uzgodnienia

cała Polska: tak

oraz telefonicznie lub poprzez  aplikację zoom – do uzgodnienia.

Inna lokalizacja do uzgodnienia.

To Ty decydujesz, w jakiej formie odbędzie się spotkanie! 

  Skontaktuj się ze mną

  Napisz wiadomość